Σχετικά με το όνομα του προγράμματος

Εκτύπωση

ΜΕΤΟΙΚΟΣ είναι η ελληνική λέξη για ένα άτομο που αφήνει την πόλη του (ή χώρα), προκειμένου να μεταβεί σε μια άλλη. Έχει επιλεγεί ως το ακρωνύμιο του έργου, προκειμένου να δοθεί έμφαση στη ζωή των μεταναστών που είναι υποχρεωμένοι να εγκαταλείψουν τη χώρα τους και να κινηθούν προς μια άλλη και όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σε αυτή τη διαδικασία.