Άτυπες Μεθοδολογίες Εκμάθησης Γλωσσών

Εκτύπωση

Το έργο πρόκειται να χρησιμοποιήσει 3 διαφορετικές μεθοδολογίες άτυπης εκμάθησης γλωσσών

• το παραδοσιακό καφέ γλωσσών (ένας αριθμός φυσικών ομιλητών θα διευκολύνουν τη μάθησης κατά την διάρκεια της συνεδρίας με μια ομάδα σπουδαστών ξένων γλωσσών)
καφέ γλωσσών tandem (R) (δύο φυσικοί ομιλητές διαφορετικών γλώσσας που μαθαίνουν κάθε γλώσσα άλλων με ανταλλαγή)
Διαδικτυακό Καφέ Γλωσσών (
online συνεδρίες που βασίζονται σε τηλεδιάσκεψεις και chat rooms).