Πρόγραμμα ΜΕΤΟΙΚΟΣ

Εκτύπωση

Το πρόγραμμα ΜΕΤΟΙΚΟΣ - Ανεπίσημη Εκμάθηση Γλωσσών για τους μετανάστες έχει ως στόχο να προωθήσει τη χρήση μεθοδολογιών άτυπης εκμάθησης γλωσσών για την εκπαίδευση των μεταναστών. Ο στόχος του προγράμματος είναι να προσαρμόσει άτυπες μεθόδους μάθησης που ήδη υπάρχουν (language café, tandem, virtual language café) στις συγκεκριμένες ανάγκες των μεταναστών. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από αυτό το πρόγραμμα θα οργανωθούν:

- Συνεδρίες μαθημάτων (με βάση τη συζήτηση και τον διάλογο) σε δημόσιους χώρους (καφέ, πολιτιστικούς χώρους κ.λπ.) με τη βοήθεια ενός βοηθού (
facilitator)
- Συνεδρίες Tandem (R), όπου ο μετανάστης θα διδάξει τη γλώσσα του σε κάποιον που ενδιαφέρεται να τη μάθει και, σε αντάλλαγμα, θα διδάξει τον μετανάστη τη γλώσσα της χώρας του / της
-Συνεδρίες με τη χρήση υπολογιστών όπου η μάθηση θα πρέπει να βασίζεται σε ανεπίσημη συζήτηση και ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των μεταναστών, βοηθούς(
facilitators) και φυσικούς ομιλητές.

Την ίδια στιγμή, το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη 3 εργαλεία διαδίκτυο, το οποίο θα έχει ως στόχο να διευκολύνει τη γλωσσική εκπαίδευση των μεταναστών (
virtual language café, online γλωσσική κοινότητα και online ευρετήριο των υφιστάμενων γλωσσικών πόρων).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Grundvig) και εγκρίθηκε για χρηματοδότηση τον Ιούλιο του 2011. Στο έργο συμμετέχουν 9 εταίροι από 6 χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία), που εκπροσωπούν όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς του κλάδου (Ένωση μεταναστών, ΜΚΟ που ασχολούνται με τους μετανάστες, οργανισμοί εκμάθησης γλωσσών, τοπικές εταιρικές σχέσεις, οργανισμοί με εμπειρία στην κατάρτιση
ICT).

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 2 χρόνων και άρχισε τις δραστηριότητές του τον Οκτώβριο του 2011.